Skip to content

Sporťáček.

Přidejte se do naší dětské skupiny.

DS Sporťáček

Sport a zdravý životní styl.

Dětská skupina Sporťáček je akreditované zařízení se sportovním zaměřením, ve kterém rozvíjíme pohybové dovednosti dětí, zlepšujeme jejich fyzickou zdatnost a vedeme je ke zdravému životnímu stylu. Unikátnost DS je , že se nachází přímo v KV Areně, která nabízí zázemí v podobě zimního stadionu, bazénu, míčovou halu, vlastní zahradu a v blízkosti se nachází Svět záchranářů s dopravním hřištěm.

S našimi garanty jsme vypracovali vzdělávací program zaměřený na všestranný vývoj dítěte s důrazem na pohybovou průpravu a individuální přístup.

Ve vzdělávacím programu jsou zařazeny prvky integrované tematické výuky. Celoroční téma  je rozčleněno do měsíčních a týdenních podtémat a konkrétních denních aktivit pro děti předškolního věku . Nejedná se o tréninkový program. Konceptem chceme především vzbudit u dětí zájem o sport a zdravý životní styl. Pravidelným pohybem se děti zdravě fyzicky vyvíjí. Pohyb a duševní zrání jsou v předškolním věku úzce spjaty. U dítěte se neustále rozšiřují obzory, nová místa k objevování, nové zkušenosti, a tak se rozvíjí i jejich inteligence. Děti milují pohyb, protože díky nim mnohem lépe navazují kontakty s ostatními a jsou přirozeně motivovány a podporovány ke spolupráci.

Co považujeme za důležité :
  • Individuální přístup – kapacita 12 dětí
  • Lehký adaptační proces
  • Zkušený personál a úspěšní garanti (Mgr. Helena Kumperová – speciální pedagog, Mgr. Michaela Vinšová – fyzioterapeut, 3 certifikované chůvy – Martina, Renata, Vlaďka)
  • Podnětné a krásné prostředí – blízko u lesa, sportovní areál, vlastní oplocená zahrada
  • pracujeme s didaktickými pomůckami na rozvoj řeči, soustředění, pozornosti
  • zábavnou formou rozvíjíme pohyb – každý den se věnujeme jiné pohybové oblasti
  • tancujeme, plaveme, běháme, hrajeme míčové hry, bruslíme …
Martina Ben Abdellatif

Vedoucí dětské skupiny
+420 608 113 410

Fotogalerie

Jak to u nás vypadá.

Tento projekt je podporován v rámci Dětských skupin od Ministerstva práce a sociálních věcí.