Skip to content

Projekty.

Aktuální projekty MCKV.

EU-FINANCOVANO-Barevne(1)

naše poslání a mise

Budoucnost je ve vzdělaní

Projekt se zabývá prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání. Cílem je pomoci rodinám s malými dětmi s přípravou na začlenění do vzdělávacího systému a pomoci rodinám s dětmi-žáky, s překonáváním překážek, které mohou ovlivnit setrvání ve vzdělávacím systému.

Dalším cílem je vytvořit funkční systém multidisciplinárního týmu, nalézt vhodný model jeho fungovaní. Stanovit pracovní postup skupiny (metoda) a aplikovat jej. Metodika pak bude také přenositelným výstupem projektu.

Program je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost plus z Evropské unie, výzva Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_029/0002462

Partneři projektu:

 • Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Vančurova
 • Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary
 • Základní škola Karlovy Vary, Konečná
 • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská
 • Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská
 • Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského
 • Základní škola Poštovní, Karlovy Vary

Kontakt:
Bc. Ivana Kodetová, DiS.
e-mail: bjvv@materske-centrum.cz
Tel: +420 723 256 518

dětská skupina

Milí rodiče,

možná právě přemýšlíte o návratu do práce po rodičovské dovolené. A tak si většina z vás klade otázku, kdo se o moje dítě v době,š kdy budu v práci, postará.Jednou z variant může být naše Dětská skupina.

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“). Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby.

Pozitiva dětské skupiny
 • Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací doby, která je často přizpůsobena právě potřebám rodičů.
 • Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič může dětskou skupinu využít jen ve dnech, kdy to skutečně potřebuje.
 • Díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti.
 • Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětív kolektivu.
 • Jsou flexibilní a finančně dostupné.
 • Obohacují nabídku služeb péče o předškolní děti v ČR, především o děti ve věku 1 – 2 roky.
 • Rodiče, platí-li školné, mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské skupině.

Dětská skupina Karlík je financovaná z EU z OPZ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017235

Dětské skupiny.

K našim projektům patří i dětské skupiny Karlováček, Sporťáček a Karlík.