Skip to content

Karlík.

Přidejte se do naší dětské skupiny.

DS Karlík

Jazyková skupina pro děti.

Dětská skupina Karlík je primárně jazykově založena. V současné době máme učitelky, které hovoří anglickým, ukrajinským a českým jazykem. Ukrajinské děti se vyučují nejprve českému jazyku a po zvládnutí adaptačního procesu zařazujeme jazyk anglický. České děti se po zvládnutí adaptačního procesu vyučují anglickému jazyku. Nicméně v běžném chodu slyší děti všechny tři jazyky.  Jelikož jsme soukromé zařízení, můžeme si dovolit nastavit nadstandartní podmínky a přistupovat k výuce individuálně.  V důsledku náročnosti jsme sestavili profesionální tým.

Vedoucí Dětské skupiny a psycholožka Elena – hovoří ukrajinsky a česky.

Učitelky: Táňa – hovoří ukrajinsky, anglicky a česky.  Ina – hovoří ukrajinsky a má specializaci na Montessori. Certifikovaná chůva Lucie – hovoří česky a asistentka pedagoga Dana – hovoří všemi třemi jazyky.

Výuka cizího českého jazyka a později i anglického bude probíhat přirozenou formou a to bezprostřední komunikací s učiteli a prostřednictvím aktivit a činností vycházejících z přirozených každodenních situací. Výuka probíhá hravou formou prostřednictvím pohybových aktivit, zpěvu, písniček a říkadel, obdobně jako si děti osvojují svůj mateřský jazyk. Účinným prostředkem, který umožňuje aktivizovat a oživit výuku (nejen jazyků), jsou hry. A proto budeme k výuce využívat převážně tuto formu.

Naším cílem je zajistit kvalitní péči o děti, které nám rodiče svěřují. Snažíme se ze všech sil, aby se u nás děti cítily spokojeně a v bezpečí po celý den. Zaměřujeme se na celkový harmonický rozvoj jejich osobnosti s tím, že naší prioritou je osvojení si českého jazyka.

Preferujeme:
  • učit se dá i zábavně,
  • zábava a legrace zvyšuje
  • schopnost a ochotu učit se,
  • hra zvyšuje motivaci,
  • hravé činnosti znamenají změnu, uvolnění a relaxaci,
  • hraní probouzí zvědavost a zájem.
Dana Davidová

Vedoucí dětské skupiny
+420 775 730 847

Fotogalerie

Jak to u nás vypadá.

Tento projekt je podporován v rámci Dětských skupin od Ministerstva práce a sociálních věcí.