Skip to content

Služby.

Co v centru nabízíme

Služby

Pro rodiče.

Pro rodiče poskytujeme inspirativní zázemí a odbornou pomoc, vzájemné naslouchání a výměnu zkušeností, posílení vztahů v rodině, vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky, osvětovou činnost, možnost neformálního setkávání, přednášky, kurzy, vzdělávací aktivity. Zprostředkováváme konzultace s odborníky v obtížných životních situacích. Možnost seberealizace, usnadňuje návrat do zaměstnání.

Péče o dítě – služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními potřebami, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami.

Cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro maminky na gymnastických míčích, kondiční cvičení, těhotenské kurzy, workshopy, podpůrné skupiny.

Služby

Pro děti

Sportovní, naučné
Hýbeme se s kočičkou (rodiče s dětmi – pro děti od 18 měs.)
Od písničky pod štětec (rodiče s dětmi – pro děti od 18 měs.)
Kouzelná hodinka – rodiče s dětmi – pro děti od 18 měs.
Klub rodičů a dětí – rodiče s dětmi – od 2 let

Tanečky, cvičeníčko, Aerobik pro děti, Plavání kojenců a dětí, Angličtina pro děti, Logopedie

Integrační
Poprvé bez mámy – školička – příprava na Mateřskou školku, Dětská skupina – od 1 roku

Tvořivé
Výtvarné hrátky, herna pro děti vybavená didaktickými hračkami, tématické besídky (mikulášská, vánoční, karnevaly, Den dětí atp.)

Služby

Pro celé rodiny

  • sportovní turnaje dětí i rodičů
  • zahradní slavnosti
  • víkendové aktivity
  • burzy dětských oblečení
Spolupracujeme
  • s neziskovým organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření
  • se státní správou a samosprávou