Skip to content

Projekty.

Aktuální projekty MCKV.

naše poslání a mise

Na cestě k úspěchu II.

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám pečujících o děti do 15 let, žijící na území KV. Inovativnost projektu je v tom, že se jedná o jedinečný komplex aktivit, které se zaměřují na pomoc nezaměstnaným osobám, které pečují o děti ve věku do 15 let. Dochází zde k úzkému propojení skupinové práce s individuálním přístupem a poradenstvím ze strany odborných pracovníků a také se zaměstnavateli, u kterých bude zprostředkováno zaměstnání. V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Program je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.
Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Aktivity projektu:

 • Realizace aktivizačních a poradenských aktivit
 • Realizace diagnostických aktivit
 • Realizace vzdělávacích a rekvalifikačních programů
 • Pracovní místa pro cílovou skupinu a zprostředkování zaměstnání

dětská skupina

Milí rodiče,

možná právě přemýšlíte o návratu do práce po rodičovské dovolené. A tak si většina z vás klade otázku, kdo se o moje dítě v době, kdy budu v práci, postará.Jednou z variant může být naše Dětská skupina.

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“). Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby.

Pozitiva dětské skupiny
 • Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací doby, která je často přizpůsobena právě potřebám rodičů.
 • Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič může dětskou skupinu využít jen ve dnech, kdy to skutečně potřebuje.
 • Díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti.
 • Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětív kolektivu.
 • Jsou flexibilní a finančně dostupné.
 • Obohacují nabídku služeb péče o předškolní děti v ČR, především o děti ve věku 1 – 2 roky.
 • Rodiče, platí-li školné, mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské skupině.

Dětská skupina Karlík je financovaná z EU z OPZ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017235

Dětská skupina Karlovaráček a Sporťáček je spolufináncová z Ministerstva práce a sociálních věcí

Dětské skupiny.

K našim projektům patří i dětské skupiny Karlováček, Sporťáček a Karlík.