logotyp
Login
Veškeré aktuální informace/akce naleznete v sekci NOVINKY.
"Nejvzácnější šperk, který můžeš mít okolo svého krku, jsou ruce tvých dětí."                                                                                                             
Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

Nestátní nezisková organizace (NNO)
IČ:49755692
Sdružení založené dne 25.4.1995 a evidované na MV ČR pod č.j. II/S-OS/1-27205/95-R
Původní název: Sdružení karlovarských matek
Nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. (MCKV z.s.)
Držitel titulu: Společnost přátelská rodině – Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit


Poslání
Hlavním posláním Mateřského centra Karlovy Vary je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas . Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Snažíme se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní problémy. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme „nízkoprahové“ poradenství. Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost. V našem Dobrovolnickém centru Vlaštovka, které vzniklo při Mateřském centru Karlovy Vary, poskytujeme zázemí i odbornou pomoc pro dobrovolníky.

Jsme členy:
Asociace provozovatelů Dětských skupin

Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK)
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK)
Sítě pro rodinu v České republice (Síť MC v ČR)
RADY dobrovolnických center regionu Severozápad
Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy